Vägar som Trafikverket ansvarar för Stora lederGenomfartsvägarVägar till samhällsnyttiga funktioner Det gäller även: Väg 160 (Tjörnbroarna till Skåpesund)Väg 169 (Myggenäs korsväg till Rönnäng)Genomfarten i Skärhamn (Hamngatan och Storgatan) Trafikverket ansvarar även...

läs mer