Asfaltering Etapp 3

Beläggningsarbete på Kroksdalsvägen ”Etapp 3” kommer att ske den 12 och 13 juni 2024. Den 12/6 sker det fräsning av vägen och den 13/6 sker asfaltering. Trafikvakter kommer att finnas på plats men om möjlighet finns, välj gärna annan väg för att underlätta...

Sopning av vägar

I slutet på vecka 12 kommer uppsopning av grus att starta i Skärhamn. Finns det möjlighet att underlätta för entreprenören så sopning och upptag går lättare, genom att försöka hålla vägarna fria från hinder, så är detta mycket uppskattat.

X-tra stämma

Skärhamns Vägföreningkallar till extra stämma. Efter HFD dom om momsplikten för samfälligheter, så blev inte utdebiteringen rätt beräknad. Var: Smedjan Södra Hamnen När: Torsdagen den 14 mars klockan 18.00 Stadgeenliga ärenden kommer att behandlas. Agenda för stämman...

Hamngatan – Storgatan

Vägar som Trafikverket ansvarar för Stora lederGenomfartsvägarVägar till samhällsnyttiga funktioner Det gäller även: Väg 160 (Tjörnbroarna till Skåpesund)Väg 169 (Myggenäs korsväg till Rönnäng)Genomfarten i Skärhamn (Hamngatan och Storgatan) Trafikverket ansvarar även...

Asfalts arbeten på Kroksdalsvägen

Vecka 42 kommer etapp 2 på Kroksdalsvägen att asfalteras om. Etapp 2 är efter rondellen vid brandstationen fram till avfarten till södra Kroksdal. Om möjligt så välj gärna annan väg och visa hänsyn med hastigheten. Trafiken kommer att styras med...