Hamngatan – Storgatan

Vägar som Trafikverket ansvarar för Stora lederGenomfartsvägarVägar till samhällsnyttiga funktioner Det gäller även: Väg 160 (Tjörnbroarna till Skåpesund)Väg 169 (Myggenäs korsväg till Rönnäng)Genomfarten i Skärhamn (Hamngatan och Storgatan) Trafikverket ansvarar även...

Asfalts arbeten på Kroksdalsvägen

Vecka 42 kommer etapp 2 på Kroksdalsvägen att asfalteras om. Etapp 2 är efter rondellen vid brandstationen fram till avfarten till södra Kroksdal. Om möjligt så välj gärna annan väg och visa hänsyn med hastigheten. Trafiken kommer att styras med...

Meteorologisk varning från SMHI

Det varnas för närvarande om 30-50 mm regn under tisdagen. 20-40 under onsdagen. Kraftig vind 18-23 m/s kl 8.00 – 20.00 tisdag. Se checklista för risk för översvämning och övrig information på nedanstående länk www.krisinformation.se Gul varning: Regn gällande...

Träbåtsfestival 7 – 9 juli

Till samtliga verksamheter och besökare i Södra Hamnen Av säkerhetsskäl är hela Södra Hamnen stängd för biltrafik under träbåtsfestivalen eftersom det förväntas komma tusentals besökare. Vid avspärrningen kommer det att finnas vägvakter som kan släppa in anställda,...