Asfaltering Etapp 3

Beläggningsarbete på Kroksdalsvägen ”Etapp 3” kommer att ske den 12 och 13 juni 2024. Den 12/6 sker det fräsning av vägen och den 13/6 sker asfaltering. Trafikvakter kommer att finnas på plats men om möjlighet finns, välj gärna annan väg för att underlätta...

Sopning av vägar

I slutet på vecka 12 kommer uppsopning av grus att starta i Skärhamn. Finns det möjlighet att underlätta för entreprenören så sopning och upptag går lättare, genom att försöka hålla vägarna fria från hinder, så är detta mycket uppskattat.

X-tra stämma

Skärhamns Vägföreningkallar till extra stämma. Efter HFD dom om momsplikten för samfälligheter, så blev inte utdebiteringen rätt beräknad. Var: Smedjan Södra Hamnen När: Torsdagen den 14 mars klockan 18.00 Stadgeenliga ärenden kommer att behandlas. Agenda för stämman...

Hamngatan – Storgatan

Vägar som Trafikverket ansvarar för Stora lederGenomfartsvägarVägar till samhällsnyttiga funktioner Det gäller även: Väg 160 (Tjörnbroarna till Skåpesund)Väg 169 (Myggenäs korsväg till Rönnäng)Genomfarten i Skärhamn (Hamngatan och Storgatan) Trafikverket ansvarar även...

Asfalts arbeten på Kroksdalsvägen

Vecka 42 kommer etapp 2 på Kroksdalsvägen att asfalteras om. Etapp 2 är efter rondellen vid brandstationen fram till avfarten till södra Kroksdal. Om möjligt så välj gärna annan väg och visa hänsyn med hastigheten. Trafiken kommer att styras med...

Meteorologisk varning från SMHI

Det varnas för närvarande om 30-50 mm regn under tisdagen. 20-40 under onsdagen. Kraftig vind 18-23 m/s kl 8.00 – 20.00 tisdag. Se checklista för risk för översvämning och övrig information på nedanstående länk www.krisinformation.se Gul varning: Regn gällande...