Skärhamns Vägförening
kallar till extra stämma. Efter HFD dom om momsplikten för samfälligheter,

så blev inte utdebiteringen rätt beräknad.

Var: Smedjan Södra Hamnen

När: Torsdagen den 14 mars klockan 18.00

Stadgeenliga ärenden kommer att behandlas. Agenda för stämman samt övriga handlingar finns tillgängliga på hemsidan