Beläggningsarbete på Kroksdalsvägen ”Etapp 3” kommer att ske den 12 och 13 juni 2024.

Den 12/6 sker det fräsning av vägen och den 13/6 sker asfaltering.

Trafikvakter kommer att finnas på plats men om möjlighet finns, välj gärna annan väg för att underlätta arbetet för entreprenören.