Vecka 42 kommer etapp 2 på Kroksdalsvägen att asfalteras om.

Etapp 2 är efter rondellen vid brandstationen fram till avfarten till södra Kroksdal.

Om möjligt så välj gärna annan väg och visa hänsyn med hastigheten. Trafiken kommer att styras med vakter.