För att hålla ner kostnaden på utskick av fakturor så har vägföreningen valt att göra utskicken via Kivra.

Ni som inte har fått någon pappersfaktura och har Kivra.

Gå gärna in på Kivra och kontrollera så fakturan från vägföreningen inte har blivit missad att läggas till betalning.