I slutet på vecka 12 kommer uppsopning av grus att starta i Skärhamn. Finns det möjlighet att underlätta för entreprenören så sopning och upptag går lättare, genom att försöka hålla vägarna fria från hinder, så är detta mycket uppskattat.