VA behöver fälla in en ny avstängningsventil för vattnet på Strandvägen 3 och laga 3 stycken avstängningsventiler på Strandvägen 15-17.

VA har för avsikt att börja med Strandvägen 3, måndagen den 6/2 och efter detta fortsätta med ventilbyte på Strandvägen 15-17

Detta är preliminära tider som kan ändras om något akut uppstår.

Vägen kommer bli helt avstängd där VA gräver.