Styrelsen

Ordförande 
Annika Hillberg – Hemsida & Facebook

Kassör
Mats Bertilsson – Ekonomi & Vägunderhåll

Ledamot
Stefan Johnsson – Snöröjning & Grönområden
Karl-Johan Andersson – Gatubelysning
Daniel Strandberg

Suppleant
Kina Johansson
Gert-Ola Engblom

Mats Åhsman